Virittäminen

Virittämisestä yleensä

Virittäminen vertailuäänten avulla
Suhteellinen viritystapa yheden vertailuäänen avulla
Huiluääniviritys
Viritysmittarit